Sürdürülebilir Geleceği Tasarla

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle “sürdürülebilirlik” kavramının etrafında buluşuyoruz.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri:

  • Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Değerin artırılması ve atığın azaltılmasıyla ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesini, proje boyunca uygunluğu verilerle doğrulanmış süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak,
  • Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılmasına ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, gençlerimizle ortak fikirler üretmek ve geleceği şekillendirmek
  • Katılımcıların, ekip çalışması yoluyla bir araştırma projesinin nasıl üstlenilebileceği konusunda bir deneyim yaşamalarını sağlayarak onları profesyonel iş hayatına hazırlamak
  • Ülkemizdeki inşaat sektöründe sürdürebilir ve yeşil bina sistemlerinin kullanımını desteklemek
  • İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
  • Çağımızın çevre ve dünya ile ilgili hassasiyetlerinin farkında bir şirket olarak yenilikçi ve değişen dünya düzeninde bu yıl da sürdürülebilir projeler üzerine fikir üretmeye devam ediyoruz.